Πολιτική Απορρήτου

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 σας ενημερώνουμε για τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά, είτε κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε μεταγενέστερα.

To www.realshop.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία, «ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και δ.τ. ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ Α.Ε.Β.Ε. και REALSHOP», που εδρεύει στις Αχαρναί Αττικής (οδ. Ορτανσίας αρ. 37).

  • Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και από που;

Η επιχείρηση μας καταχωρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εσείς μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Αυτά είναι:

Α. Δεδομένα ταυτοποίησή σας:  το ονοματεπώνυμό σας.

Β. Δεδομένα επικοινωνία σας: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας (διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, νομός, χώρα) και το τηλέφωνό σας (σταθερό ή / και κινητό).

Γ. Δεδομένα παραγγελιών σας: στοιχεία προηγούμενων αγορών σας από εμάς και πληροφορίες πληρωμής (τον τρόπο με τον οποίο πληρώσατε).

Σχετικά με τα Στοιχεία Πιστωτικών Καρτών:

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν συλλέγει / καταγραφεί τα στοιχεία των χρεωστικών / πιστωτικών καρτών. Κατά την πληρωμή μέσω κάρτας ανακατευθύνεστε σε περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο καταγράφει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας (αριθμός πιστωτικής, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης) για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία της συναλλαγής. Μετά το πέρας της συναλλαγής και την έγκριση της χρέωσης της κάρτας, τα στοιχεία διαγράφονται από το σύστημα – τα σχετικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται πουθενά. Τα δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία καρτών μεταφέρονται κρυπτογραφημένα. Η κρυπτογράφηση γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου SSL που είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως και το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε.

  • Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Α. Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην περίπτωση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή καρτέλας πελάτη στην περίπτωση φυσικού καταστήματος.

Β. Για την πώληση των προϊόντων μας.

Γ. Για την επικοινωνία με εσάς και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς εμάς, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων.

Δ. Για την αποστολή των προϊόντων μας σε εσάς.

*Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας για τα Α., Β., Γ., Δ., είναι η εκτέλεση της σύμβασης πωλήσεως.

Ε. Για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία  (φορολογική νομοθεσία, εκτέλεση συμβάσεως πώλησης, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

*Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση.

ΣΤ. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των περιουσιακών δικαιωμάτων δικών σας και της εταιρείας μας από κακόβουλους τρίτους και παράνομες δραστηριότητες.

*Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση.

Ζ. Για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας που σας παρέχουμε.

*Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον (Επιχειρησιακή ανάπτυξη).

Η. Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) για προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω e-mail, διαδικτύου, apps και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν νέα προϊόντα και προσφορές.

*Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

  • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Α. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρεώσεώς μας προς εσάς (πώληση), καθώς και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από́ το νόμο.

Β. Τραπεζικά / Πιστωτικά́ ιδρύματα, με έδρα την Ελλάδα, τα οποία εξουσιοδοτείτε να πραγματοποιήσουν την πληρωμή της παραγγελίας σας προς εμάς.

Γ. Τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες ταχυμεταφορών / ταχυδρομείου (courier), με μόνο σκοπό να σας μεταφέρουν την παραγγελία στο χώρο σας ή να την επιστρέψουν σε εμάς.

Δ. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως εταιρείες που φροντίζουν για τη φιλοξενία διαχείριση ασφάλεια και συντήρηση των δεδομένων σας, ή την διανομή email.

Ε. Τρίτοι φορείς στους οποίους υποχρεωνόμαστε βάσει εισαγγελικών παραγγελιών, δικαστικών αποφάσεων και ισχυόντων εν γένει νόμων με σκοπό την προστασία εννόμων συμφερόντων προσώπων ή του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις έρευνας και αποτροπής παρανόμων πράξεων.

ΣΤ. Τρίτοι στους οποίους η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την άσκηση νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Ζ. Λοιποί τρίτοι σε περίπτωση που εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

  • Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά, οργανωτικά́ και τεχνικά μέτρα κατά τη συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και ελαχιστοποιούν (δεν αποκλείουν) την τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή́, την τυχαία απώλεια, την αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Επιπροσθέτως προστατεύουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τους προς εμάς χρησιμοποιώντας μέθοδο κρυπτογράφησης που παρέχει το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL).

  • Διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Εντούτοις, σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε και να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας σε άλλη χώρα ελέγχουμε αν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή́ από́ την τρίτη αυτή χώρα, ή έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από́ τον αποδέκτη, με βάση το νόμο ή ο αποδέκτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή  τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ Ε.Ε.- Η.Π.Α. και Ελβετίας – Η.Π.Α.

  • Σχετικά με διαφημίσεις τρίτων και υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει διαφημίσεις τρίτων ή / και υπερσυνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές. Οι ανωτέρω τρίτοι μπορεί να συλλέγουν και να καταχωρούν πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο τους, τις ιστοσελίδες τους ή τις εφαρμογές τους, με οποιοδήποτε τρόπο.

  • Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας και για όσο χρονικό διάστημα εν γένει απαιτείται για να εκπληρώσουμε σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή  την πολιτική απορρήτου. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, το νόμο για το ηλεκτρονικό και φυσικό εμπόριο και τον Α.Κ. (μέγιστο διάστημα 20 έτη). Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα, σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από́ το νομό ή από κανονιστικές πράξεις.

  • Σε ποια προσωπικά δεδομένα έχετε πρόσβαση;

Έχετε πρόσβαση στο ονοματεπώνυμό σας, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στην ταχυδρομική διεύθυνσή σας και στο τηλέφωνό σας, σε όσα δηλαδή δεδομένα βρίσκονται και στην ενότητα του «λογαριασμού» σας στην ιστοσελίδα μας.

  • Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Α. Δικαίωμα πρόσβασης. Μπορείτε να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.

Β. Δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή́.

Γ. Δικαίωμα περιορισμού́. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δ. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

Ε. Δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή́ των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, σε περίπτωση όμως που η συγκατάθεση σας για την τήρησή τους από εμάς είναι η μόνη νόμιμη βάση.

ΣΤ. Δικαίωμα φορητότητας. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη μορφή ή τη μεταφορά́ των δεδομένων σας από́ εμάς, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η Εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί́ το αίτημά σας για περιορισμό́ της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή́ των δεδομένων από́ τα αρχεία μας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί́ για το μέλλον και δεν αφορά́ σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική́ αρχή́ εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού́ χαρακτήρα γίνεται κατά́ παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

  •  Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Κάθε αίτημά σας αναφορικά́ με τα προσωπικά́ σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς προς: «ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ Α.Ε.Β.Ε. - REALSHOP., υπ’ όψη Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων» Αχαρναί Αττικής οδ. Ορτανσίας αρ. 37, Τ.Κ. 13677 είτε στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση yannis@takataka.gr είτε να παραδίδεται στο φυσικό μας κατάστημα.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή́ προσπάθεια να απαντηθεί το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημέρων από́ την υποβολή́. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί́ για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό́ κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί παράταση της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημέρων.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά́ ή επαναλαμβανόμενα, δύναται είτε να επιβληθεί στον πελάτη η καταβολή́ εύλογου τέλους, ενημερώνοντας τον σχετικά́, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα/στα αιτήματά του.

Σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες για το χρήστη της ιστοσελίδας μας, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της λειτουργικότητα της, όσο και για μια όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία περιήγησης στην ιστοσελίδα μας και παροχής των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και πως να τα χρησιμοποιείτε, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Επιτρέπεται σε παιδιά να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα;

Δεν επιτρέπουμε σε παιδιά κάτω των 16 ετών να δημιουργούν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να αγοράζουν προϊόντα από εμάς. Αν είστε κάτω των 16 ετών θα χρειαστούμε τη συγκατάθεση του γονέα σας ή αυτού που ασκεί την γονική μέριμνα / επιτροπεία.


Η εταιρεία «ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ Α.Ε.Β.Ε. και REALSHOP» με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολίτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού́ πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.realshop.gr), πριν λάβουν χώρα οι αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.